Ве има на интернет ? Сте дел од глобалното вмрежување? Верувате ли во моќта на директниот контакт?

Ги познавате ли можностите на новиот тренд во денешната глобална маркетинг стратегија на секој бизнис?

Ги користите ли потенцијалните на вмрежувањето?

Што се тоа social media ? …

Имам и многу други прашања кои се врзани со насловот на текстов. Можеби најважното, се плашите ли од она што не го знаетепред да го дознаете и научите ?

Денешниот бизнис пристап е многу поразличен од секој досегашен. Денешниот маркетинг е комплетно променет и насочен кон единката – потрошувачот во прво лице еднина. Сите пораки, информации, секојдневна комуникација е строго таргетирана на конкретниот интерес, потреба, пол, возраст, место на живеење, образование… Минато се пораките до „широки народни маси“ со големи буџети, големи и долгорочни медија планови, често без можност за прецизна повратна статистика за одзив, бенефит, мерливост…

Како да го освоите својот нов клиент ?

Како да го задржите вашиот постоечки клиент ?

Еден од начините да дојдете до вистинскиот одговор и вистинската бизнис стратегија е маркетинг на социјални медиуми.

Можни социјални мрежи за почетни чекори и стратешки развој на новите канали на промоција и комуникација:

Доволно за почеток. Потребенви е совет и комплетен проект за максимален ефект од вложеното?

Контактирајте не (+389 78 246801). Го имаме решението за вашиот бизнис.

Направете трансфер на интернет. Заштеди, зголеми обрт, зголеми профит.