Локална радиостаница во Скопје „Радио Гром“

Во периодот од 1996 – 2005 г. тимот на Авизо активно работеше аудио – радио продукција за скопското радио Радио Гром, локална радиостанција со концесија доделена од Советот за радиодифузија на Република Македонија.

Содржината на програмата беше од различен вид, реализиравме снимена и програма во живо, од 7-23 ч.
Нашиот тим е составен од професионалци за:

  • Радио реклами – глас и аудио продукција
  • Радио дизајн
  • Програмска шема за радио
  • Радио емисии

Во продолжение плеј листи од продуцирани проекти финансисрани од Советот за радиодифузија.
Продукцијата опфаќа: сценарио, разработка на содржина, глас, аудио продукција.

Политоника – музичка енциклопедија

Отворени страници

Биомедика

Професија менаџер

Дедо Громче