Проектот КЛИК радио е одамна создаден, а дури сега одлучивме да го стгартуваме со редовна реализација. Уживајте во содржините.

Нетипично, нестандардно, неформално, необично, несебично, неполитичко и незадолжително ВАШЕ интернет радио…

Слушај КЛИК: http://134.19.178.62:8000
КЛИК online! на www.panoptikum.mk