Проектот КЛИК радио е одамна создаден, а дури сега одлучивме да го стгартуваме со редовна реализација.
Уживајте во содржините.