е-Весници

Проект во најава – бараме бизнис партнери:
„е-Едукатор“ – Тешки прашања-лесни одговори (за се и сешто)

Месечно издание во електронски облик: е-енциклопедија. Ретка македонска енциклопедија во продолженија – континуитет: 50 прашања – 50 одговори – 50 е-страници.

Секое поставено прашање е тешко ако не се знае одговорот.

Секој одговор е лесен кога се знае.


е-весник Хрономер e-vesnik HronomerХрономер

Единствен електронски месечен магазин во Македонија

Избор на вести и информации за настани во Македонија и во светот кои се случиле во текот на изминатиот месец но презентирани на поинаков, оригинален начин: со куси коментари, ставови и аргументи кои можеби ќе предизвикаат и ваша реакција. Се дистрибуира на предефинирана e-mail листа. Досега се објавени вкупно 26 изданија.

Прегледај ги првите изданија: 123, …, 19,…
Последното од објавениот серијал.


Клик

е-весник Клик e-vesnik KlikЗабавен неделен е-магазин

Каков неделен забавен е-магазин е „Клик? Одговорот е: секаков! А тоа значи, не “од се по нешто”, туку “од се сешто”. Конкретно: во “Клик” кликаме за се што ќе чуеме и разбереме, дознаеме и научиме, прочитаме и препрочитаме заедно. Се дистрибуира на предефинирана е-mail листа. Досега се објавени вкупно 44 изданија.

Прегледај ги првите изданија: 1, 2, 3, …
Последното од објавениот серијал: …


Дневен е-весник Еснаф Dneven e-vesnik EsnafДневен е-Еснаф

Прв и единствен електронски дневен весник во Македонија

Весникот претставува избор на вести за настани во земјата и странство од областа на бизнисот, политиката, спортот и културата. Првиот број е издаден на 07.03.2005 г. Се дистрибуира на предефинирана e-mail листа. Досега се објавени вкупно 362 изданија.

Прегледај ги првите изданија: 123, …
Последното од објавениот серијал.

Веб страницата на редакцијата Еснаф.
Во моментов offline пензионирано издание.

Сме во потрага по бизнис партнери за продолжување на овој проект.
Контактирајте не на 078246801 или преку оваа контакт форма.