Препознатливост, оригиналност и раст

avizo multimedia center

Целосно онлајн присуство на вашиот бизнис фокусирано на зголемување на продажбата и оптимизација на инвестицијата во дигиталниот маркетинг.

ВАШИОТ БИЗНИС ИМА УНИКАТНА ПОТРЕБА.
ЌЕ НАПРАВИМЕ АНАЛИЗа, стратегија и план.

ПОСТОИМЕ ЗА ВАШ УСПЕШЕН ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Се фокусираме на дигиталниот маркетинг на вашиот бизнис со максимална посветеност на резултати.

Лојалност и доверба

​Бизнис релациите со ​клиентите ги градиме со искреност,

посветеност и доверба.
Креираме долгорочна соработка базирана на мерливи резултати. Бенефитот за нашите лојални клиенти ​е наш приоритет.

Слушаме и слушате

​Сакаме да ги дознаеме плановите и очекувањата, за да создадеме вистинска стратегија ​со акции кои ќе донесат резултат. Прашуваме, разговараме, дознаваме. Слушате и послушувате. Заедно креираме план за 3-6-9 месеци со мерливи точки.

Посветени на резултати

Секоја наша сработена акција е мерлива. Мериме и подобруваме,  така создаваме резултат, заедно анализираме и заедно преземаме подобрувања насочени кон остварување на договорените цели од стратегијата.

НАД 80% ОД ВАШИТЕ КУПУВАЧИ СЕ НА ИНТЕРНЕТ. ОД НИВ, НАД 70% ПРЕБАРУВААТ И КОМУНИЦИРААТ  ПРЕКУ СВОИТЕ МОБИЛНИ СМАРТФОНИ.

Дали вашата компанија е правилно поставена онлајн ?
Дали имате стратегија и план за следните 3-6-9 месеци ?

ШТО РАБОТИМЕ ЗА ВА​С?

Основен концепт со кој секогаш испорачуваме задоволство, доверба, лојалност, интегритет и база за раст.

1


АНАЛИЗА НА ВАШИОТ ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Каде сте денес, колку инвестирате а колку добивате, што прави конкуренцијата, која е вашата публика, кој е твојот купувач...


Живееме со вашиот бизнис, лојално и одговорно. Го учиме минатото, заедно ја создаваме иднината. Создаваме заедно.

Денес !

2


го креираме темелот и го надградуваме онлајн присуството

Основната цел на дигиталниот маркетинг е правилна комуникација со лојалните купувачи, привлекување на нови купувачи и одржување на препознатливост преку надградба на вредностите на брендот.


Секој онлајн комуникациски канал е важен. Миксот од правилно избрани канали со добро осмислена и реализирана комуникација, е гаранција за подобра продажба и раст на бизнисот.

3


заедно ги создаваме вредностите

Нашата посветеност на долгорочни бизнис релации со клиентите е взаемна гаранција за продуктивна и квалитетна соработка која се базира на создавање на вредности лесно препознатливи за купувачите.

СЕРВИСИ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Креираме вредност и реализираме заеднички цели повеќе од 20 години

Нашиот тим има над 90 години искуство во комуникација, продукција и промоција.
Дигиталниот маркетинг е една од нашите активности повеќе од 14 години.

Веб страна

Веб страната е темелот на вашето онлајн присуство. Ја градиме заедно користејќи алатки кои гарантираат функционланост, респонзивност, брзина, SEO, стабилност, препознатливост.

Аудио продукција

​Создаваме препознатлив аудио имиџ кој ќе го користиме во сите кампањи на радио, социјални медиуми, youtubе, „настани во живо“, ТВ емисии: ​џинглови, маркетри, спотови, емисии, 

Lead generation кампањи

​Креираме маркетинг кампања со која ја пренесуваме пораката до избрана публика со цел евиденција на заинтересирани купивачи и конверзија од заинтерирасни во вистински.

Email маркетинг

​Воспоставуваме комуникација со целните групи на вашиот бизнис преку емаил комуникација. Испраќаме целни пораки до различни групи на клиенти​, автоматизирани емаил кампањи.

Социјални медиуми

​Присуството на социјалните мрежи го надградуваме со содржини интересни за вашите фанови  за да секогаш го следат вашиот бизнис, учествуваат во игри, акции и промоции и комуницираат.

ЕСНАФ мрежа

​Поврзани заедно, ние со нашите клиенти и клиентите меѓусебно, создаваме многу повеќе мож-ности за своите бизнис и поголе-ма вредност на пазарот. Нашата мрежа креира нови можности.

НИ ВЕРУВААТ ...

ШТО Е ПОТРЕБНО ЗА РАСТ НА ВАШИОТ БИЗНИС ?

Кажете ни повеќе за вашиот бизнис. Одговорете кратко на неколку прашања,

а ние ќе направиме мини истсражување и за 1 ден,

 ќе Ве контактираме за разговор за да креираме заедно стратегија и план, а потоа акција!


Впишете го името на Вашата компанија и мејлот, потоа веднаш ќе Ви ги испратиме прашањата кои ќе ни помогнат да дознаеме повеќе за Вашиот бизнис, дигиталниот маркетинг кој го работите и ќе ни помогнете да го креираме најдобриот пакет за Ваш успешен дигитален маркетинг.

user
envelope

Секогаш посветени и одговорни со фокус на ваш раст

​Авизо Мултимедијален центар, Скопје, Македонија

Copyright 2019, Avizo Multimedia Center | contact us: avizomc@gmail.com

Insert Content Template or Symbol